Interim management

De combinatie van mijn technische achtergrond en gevoel voor mensen leidt tot aansprekende resultaten tijdens reorganisaties. Ik ben thuis in het opstellen van strategie- en organisatieinrichting, schrijf OR-adviesaanvragen, en put vooral veel energie uit het uitvoeren van de verandertrajecten. Die leiden tot betere samenwerking in de keten en nauwere samenwerking van business, development en operations, deels gebaseerd op grondige analyse en verbetering van processen, deels gebaseerd op het bouwen van bruggen.
Bij de verandering speelt niet alleen begrip voor de koers een rol, maar ook het daadwerkelijk veranderen van gedrag. Ik ga voor de combinatie weten, kunnen, willen en doen!
Ook het afhandelen van personele gevolgen gaat mij goed af. Ik ben vertrouwd met de procedurele- en juridische kanten en verlies de menselijke maat daarbij nooit uit het oog.

Strategy into Action

Een strategie bedenken is een ding, die ten uitvoer brengen is een tweede. Ik gebruik graag het OGSM-model om de vertaling te maken van strategie naar acties. Dat model helpt ook om de voortgang op die acties goed te volgen door de resultaten en meetinstrumenten helder en compact te formuleren.

In een serie workshops stellen we objectives, goals, measurements en actions op. Door dat met de betrokkenen samen te doen, ontstaat en passant een gemeenschappelijk begrip en een gedeelde taal. Dat helpt om in het dagelijks werk op koers te blijven en de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Contact!

Denkt u ook weleens: Het is zo’n ervaren kracht. Waarom krijgt hij dat nu niet voor elkaar? Of: Ze is reuzeslim, maar waarom lijkt het alsof ze niet meer groeit? Aan het intellect ligt het meestal niet, maar waardoor komt het dan wel? En herkent u deze situatie? U heeft managementtrainees of young professionals aangenomen, vol enthousiasme en met de nieuwste kennis in huis en u vraagt zich af hoe u hun de beste start in uw bedrijf kunt geven. Dan is Contact!® iets voor uw medewerkers. In dit vierluik herontdekken we de kracht van het verbinden van hart, hoofd en handen bij het vergroten van je persoonlijk effectiviteit.

In Contact!® nemen we je persoonlijke vaardigheden onder de loep en helpen we je met het vergroten van je effectiviteit. Geen theorie stampen, maar veel oefenen en ervaren, van verschillende kanten beschouwen en bereid zijn goudeerlijk te kijken naar jezelf. Dat doen we in vier blokken, die bol staan van zelfonderzoek, reflectie en feedback aan de hand van oefenvormen.

Klik hier voor een brochure.

Scenario Thinking

Scenario denken is een krachtige manier om organisaties in staat te stellen structureel te anticiperen op verandering en om externe onzekerheden mee te nemen in besluistvormingsprocessen. Scenario's bouwen behelst het proces van zoeken, sorteren en combineren van alternatieven tot een beperkt aantal verhalen. De inhoud van de verhalen is relevant voor de organisatie en beschrijft een toekomst die in alle redelijkheid realiteit zou kunnen worden. De elementen van het verhaal zijn samenhangend en stellen gangbare annames op de proef.
Een goede set scenario's bestaat uit maximaal vier verhalen van gelijk niveau. De nadruk ligt niet op factoren, die de organisatie zelf kan beïnvloeden, maar juist op die zaken waarop zij dat niet kan. Het gaat er niet om één scenario te realiseren. De clou zit juist in het weten hoe te reageren qua IT-systemen, bedrijfsdoelstellingen, bussinessideeën et cetera als elementen van de verhalen realiteit worden. Op die manier ontstaat een gemeenschappelijke taal over de toekomst.
Scenario's zijn geen voorspellingen en het is niet noodzakelijk dan een van de verhalen waar werkelijkheid wordt. Het gaat er vooral om dat de verhalen leven in hart en hoofd van beslissers in de organisatie, of dat nu managers of thought leaders zijn. Dat stelt heb in staat beslissingen te nemen, die beter inspelen op een zich telkens wijzigend toekomstbeeld.

Pitch IT!

Een pitch is een manier om de interesse van anderen te wekken voor jouw idee in zeer korte tijd. Ik leer ik je de kern van de zaak te benoemen. Die brengen we vervolgens aan de hand van de begrippen behoefte, belofte en bewijs met de juiste energie over op je publiek. Zo creëer je de ingang voor een vervolggesprek en hulp bij het uitwerken van je idee.

De workshop is zeer geschikt in de context van innovatie, maar is ook bijzonder nuttig voor mense, die hun idee aan de man moeten brengen in MT-vergaderingen of anderszins draagvlak willen creëren voor hun gedachtengang.

Geef je idee de pitch, die het verdient!

Klik hier voor een indruk van de inhoud.

Dagvoorzitter en gespreksleider

Een evenement is gebaat bij een goede dagvooorzitter, die programmaonderdelen en sprekers introduceert en met elkaar verbindt. Iemand, die samenvat, de agenda bewaakt, logistiek alles in goede banen leidt en het evenement puntig afsluit. Zo verloopt een dag soepel en laat je bij iedere deelnemer een waardevolle herinnering achter.

Gesprekken tussen verschillende partijen lopen niet altijd vanzelf. Het helpt als er iemand zorgt, dat de goede onderwerpen aan de orde komen, dat de juiste vragen worden gesteld en dat iedereen aan het woord komt.  Er is tegelijkertijd aandacht voor inhoud en relatie nodig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij belangconflicten, maar ook in teamsessies, waarin de leden elkaar beter moeten leren kennen.

Success isn't just about what you accomplish in your life, but what you inspire others to do

 

Contact opnemen?

Bel 06 22 93 37 40

of mail naar rob.bakker@full-scope.nl